Hoe behandelen wij? & Missie-Visie

Na de diagnose van de verwijzende arts voert de podotherapeut een uitgebreid onderzoek uit. Hiermee probeert de podotherapeut de oorzaak van de klachten te achterhalen. Dit onderzoek bestaat, afhankelijk van de klacht, uit:

1 ) Anamnese: Een vraaggesprek waarin de klacht(en) en daarmee samenhangende gegevens besproken worden.

2 ) Inspectie: Het bekijken van de voet-, knie-, heup-, en rugstand wordt bekeken

3 ) Podoscopie: Het bekijken van de druk onder de voeten met behulp van een spiegelplaat

4 ) Palpatie: Het voelen van de voetstructeren (spieren, botten, pezen en ligamenten) en met name de pijnpunten proberen op te wekken om zo tot een diagnose te kunnen komen.

5 ) Functieonderzoek: Het testen van de beweeglijkheid van de voeten/knieën en/of heupen

6 ) Ganganalyse: Het analyseren van het looppatroon van de patient. (afwikkeling van de voet tijdens het lopen bestuderen)

7 ) Blauwafdrukken maken: Het maken van voetafdrukken waarop de podotherapeut verschillende kenmerken van de voeten kan herkennen, de stand van de voet te zien is, de lengte van de voet bepaald kan worden en waarop een eventuele therapie ingetekend kan worden.

8 Voetscan maken: Met behulp van een drukmeetsysteem analyseren we uw looppatroon. Deze voet scan maken we statisch (stil staand) en dynamisch (in beweging).

9) Meten: Het opmeten van de voeten.

10) Schoeninspectie: Hierbij worden de werk, sport, en dagelijkse schoenen bekeken, beoordeeld en opgemeten.

11) Uitleg/advies: Als de podotherapeut voldoende informatie heeft wordt de eventuele therapie besproken en voorgelegd aan de patiën2.

12) Evt. uitvoering:’Na goedkeuring van de patiënt worden de benodigde hulpmiddelen vervaardigd.

 

 

Missie
Het is onze missie om als gezond bedrijf en vanuit een sterke positie in het zorgveld een professionele, prettige, kwalitatief hoogwaardige, lerende (werk)omgeving te scheppen voor zowel patiënten, medewerkers als toekomstige collega’s. Samen met de cliënt en collega’s in het zorgveld willen wij, zo effectief en efficiënt mogelijk, optimale behandelresultaten en een hoge klanttevredenheid bereiken. Wij investeren in onze organisatie en ons beleid om optimale zorg mogelijk te maken.

Visie
Podotherapie Niveau streeft naar het aanbieden van een totaalaanbod van voetzorg, waarbij afstemmen van de zorg op de vraag van onze patiënten de hoogste prioriteit heeft. Continue verbetering, kwaliteit en specialisatie binnen alle onderdelen van de organisatie spelen een centrale rol. Een goede naam, tevreden patiënten, medewerkers en verwijzers die vertrouwen hebben in onze praktijk en een goede relatie met collegae binnen de zorg vormen de basis voor de toekomst van Podotherapie Niveau.